PELGRIMSKERK HAAMSTEDE

Gereformeerde kerk
in de Westhoek van Schouwen-Duiveland


welkom

Pelgrimskerk

Commissies en
Werkgroepen
  


Agenda en Diversen

Adressen en Contact


waar vind ik ...... ?

 

WIE DOET WAT

Voor vragen en opmerkingen betreffende onderstaande taakgebieden kunt u contact opnemen met:
 

neem e-mailadres over en verwijder *                 
Taak of taakgebied Contactpersoon tel: 0111 e-mail info
Kerkenraad, praeses Corrie Hanse 461370   info
Kerkenraad, scriba Jan Flach 462266 scribagkh@*gkhaamstede.nl  
Diaconie, voorzitter Tineke van de Zande 651291 t_zande@*hotmail.com info
Diaconie, penningmeester Erik Landman 653412 emlandman@*zeelandnet.nl  
Diaconie, scriba Evert Hop

461987

scribadiac.gkh@*zeelandnet.nl  
College v Kerkrentmeesters,
voorzitter
Bart van Dam
 
650302   info
 

College v Kerkrentmeesters,
secretaris

Gijs Varkevisser
 
651161
 
secr.cvk.gkh@*zeelandnet.nl  
College v Kerkrentmeesters,
penningmeester.
Jeroen Rotte,
 
652707 penningm@*gkhaamstede.nl  
College v Kerkrentmeesters,
onderhoud kerk en pastorie
Peter Geldof
 
653089
 
5geldof@*zeelandnet.nl  
College v Kerkrentmeesters, lid Janneke Jonker-Landman
 
652679    
Boekhouder diaconie Tineke Verhoeven 654014    
Jeugdouderling Ria de Graaf 850946   info
Preekvoorziening en koren Han van Dijke 658207 hdijke@*zeelandnet.nl  

Lees verder