PELGRIMSKERK HAAMSTEDE

Gereformeerde kerk
in de Westhoek van Schouwen-Duiveland

Welkom

Pelgrimskerk
(organisatie)

Commissies en
Werkgroepen


Agenda en Diversen

Adressen en Contact


Waar vind ik ...... ? 

WAAR VIND IK .....

adres van de kerk
adressen
agenda
ANBI Kerk
ANBI Diaconie
banknummers
beamer
beleidsplan
bijbelkring Westhoek
bloemen in de kerk
bloemengroet
bootcamp
cantorij
collectebonnen
commissies
contact kerk
crŤche
dit wil ik met u delen
diaconie-ZWO
erediensten
erediensten op uw PC
gasten, vaste
gastvrouw/gastheer
gebedskring Pelgrimsk
groot kerk project
home pagina
identiteit
jeugd
jeugdclubs
jeugd links
jeugdnieuws
kerk
kerk en school
kerkdiensten

kerkdiensten, info bij..
kerkdienst beluisteren
kerkblad Kerk & Gezin

kerkenraad
kerkrentmeesters
kerktelefoon
kinder nevendienst
kopij tbv kerkblad K&G
kopij tbv Beamer
kopij tbv Website
koren
kosters
kringgesprekken
landkaart

links algemeen
liturgie commissie
liturgie a.s. zondag
liturgisch bloemschik.
maandagavondzang

moderamen
onze kerk
organisatie
organisten
orgel, ons
ouderlingen
Pelgrimskerk
Pinkstervuur en -groet
PKN in de Westhoek
predikant
Recreatiecommissie
recreatiepastoraat
rommelmarkt
Samengaan in de Westhoek
Samen Vieren
Samenwerken in de Westhoek
schilderijen schepping
seidermaaltijd
senioren
sistermeeting
startzondag
stille week vieringen

Strutuurgroep
Jaarthema

taakgroepen
taakgroep diaconie en zending
taakgroep eredienst
taakgroep financiŽn en beheer
taakgroep jeugdwerk
taakgroep pastoraat
taizť diensten
tienerdienst
voorbeden
voorgangers
websitebeheer
wie doet wat
wie werken samen ?
wijkindeling
wijkteams
Windkracht 8
zomeractiviteiten
Tijdelijk
-----------------------

Kringen en Activiteiten
 2017-2018

PKN nota ''Kerk 2025''

Pelgrimstochten