PELGRIMSKERK HAAMSTEDE

Gereformeerde kerk
in de Westhoek van Schouwen-Duiveland


welkom

Pelgrimskerk

Commissies en
Werkgroepen


Agenda en Diversen

Adressen en Contact


waar vind ik ...... ?

 
 

TAAKGROEPEN     blad 2

Wijkteams.
Onze gemeente telt 4 wijkteams. Ieder team bestaat uit een wijkouderling, een wijkdiaken en circa zes contactpersonen. Het aantal adressen dat per contactpersoon bezocht moet worden, wordt evenredig verdeeld. Het voordeel van deze verdeling is dat de frequentie van het contact wordt bevorderd.
Indien contact met een ambtsdrager gewenst wordt geacht, schakelt de contactpersoon de ouderling in en als deze dit gewenst of noodzakelijk acht de predikant, dit om de informatiestroom helder, kort en voldoende vertrouwelijk te houden.
Contactpersonen worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid van directe herbenoeming.

Klik hier voor Wijkteams

Beleidsplan 2017 - 2020   (aanzet)       klik hier voor meer informatie

Terug naar Taakgroepen blad 1