PELGRIMSKERK HAAMSTEDE

Gereformeerde kerk
in de Westhoek van Schouwen-Duiveland


welkom

Pelgrimskerk

Commissies en
Werkgroepen


Agenda en Diversen

Adressen en Contact


waar vind ik ...... ?

 
 

TAAKGROEPEN

Sedert eind 2004 heeft de kerkenraad besloten een nieuwe structuur door te voeren en over te gaan op het instellen van wijkteams en TAAKGROEPEN. Deze nieuwe structuur is medio 2006 geëvalueerd en op  basis  van  de positieve ervaringen, op enkele kleine wijzigingen na, onveranderd voortgezet.
Afgezien van de preekvoorziening, die direct aan moderamen/kerkenraad is gekoppeld, zijn alle activiteiten ondergebracht in één der vijf TAAKGROEPEN, te weten: 

·  Pastoraat   

lees verder

·  Financiën en beheer   

lees verder

·  Diaconie - ZWO

lees verder

·  Jeugd 

lees verder

·  Eredienst

lees verder

Op deze site zijn de bijlagen niet opgenomen.

Taakgroepen.
Een taakgroep is een overkoepelend orgaan van een aantal werkgroepen, ingesteld met de bedoeling om het werk van deze groepen te coördineren en te monitoren. Met de voorzitter en vice-voorzitter van de taakgroepen wordt tweemaal per jaar aan de hand van een korte schriftelijke rapportage overleg gepleegd tijdens een moderamen- (‘Eredienst’) of een kerkenraadsvergadering (overige taakgroepen).

Voor alle taakgroepen zijn korte taakomschrijvingen opgesteld.

In het organogram neemt de taakgroep ‘Pastoraat’ een aparte positie in omdat vanuit deze groep alle pastorale (en ook verscheidene diaconale) activiteiten in de richting van de gemeente plaatsvinden. Deze zijn geconcentreerd in de wijkteams, die ieder een van de vier bestaande wijken (55-60 adressen per wijk) bedienen.   zie verder op blad 2