PELGRIMSKERK HAAMSTEDE

PKN kerkgemeente
in de Westhoek van Schouwen-Duiveland

 


welkom

Pelgrimskerk

Commissies en
Werkgroepen


Agenda en Diversen

Adressen en Contact


waar vind ik ...... ?

 
 

STILLE WEEK VIERINGEN  2018

Evenals voorgaande jaren kunnen we weer deelnemen aan diensten in de zgn. Stille Week, georganiseerd door de werkgroep Samen Vieren.
Let er op dat de bijeenkomsten op verschillende locaties zijn.
Zie onderaan dit artikel.
 

DE STILLE WEEK

We zijn op weg naar Pasen.

Dat betekent dat we de Veertigdagentijd tegemoet gaan. Een tijd van bezinning.

In deze tijd valt het niet mee om in alle rust toe te leven naar de Stille Week, ook wel Goede Week genoemd.

Toch probeert de kerk, dus ook wij in de Westhoek, momenten te zoeken om tot de kern van het christelijk geloof door te dringen: lijden, sterven en verrijzen van Jezus Christus.

De eerste dag van de 40-dagentijd is de woensdag: Aswoensdag. In de roomskatholieke traditie, waaraan in deze tijd ook protestanten (ook hier in de Westhoek) meedoen, ontvang je een kruisje met as op je voorhoofd.

Zo ga je de vastentijd in: zes en een halve week voor Pasen (de zondagen worden niet meegerekend).

De laatste zeven dagen van de Veertigdagentijd vormen het hoogtepunt van het kerkelijk jaar.

Het accent in die week valt op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag.

De oecumenische werkgroep Samen Vieren bereidt in deze week de verschillende diensten voor.

Van (Palm)zondag t/m woensdag zijn er op verschillende locaties avondgebeden van ong. een half uur: een kort moment van bezinning en inkeer. Op dinsdagavond is er de boeteviering. Medewerking in deze avondgebeden wordt verleend door een dubbelkwartet.

Centraal op Witte Donderdag staat het Laatste Avondmaal en gebed in Gethsemané.
Op Goede Vrijdag  beginnen we
om 19.00 uur met de stille tocht (met het grote kruis vanaf de kerk door het dorp) ter nagedachtenis aan de sterfdag van Jezus.

Een gelegenheidskoor uit diverse plaatsen uit de Westhoek zingt op Goede Vrijdag delen uit het oratorium The Crucifixion, waarin het lijden en sterven van Jezus met gezongen en gesproken teksten wordt verhaald. In de Avondwake op Stille  Zaterdag staat de Doopgedachtenis centraal.

Graag nodigen wij u  deze avonden bij te wonen.

Hieronder treft u locatie en tijd aan:

 

woensdag 14 februari 19.30 uur Aswoensdag, in de HK Noordwelle
zondag 25 maart 19.30 uur Avondgebed, in PG Scharendijke, palmzondag
maandag 26 maart 19.30 uur Avondgebed, in HK Burgh
dinsdag 27 maart 19.30 uur Boeteviering, in de R.K. kerk te Haamstede
woensdag 28 maart 19.30 uur Avondgebed, in HK Noordwelle
donderdag 29 maart 19.30 uur Witte Donderdag, Avondmaal in de HK Burgh
vrijdag 30 maart 19.00 uur Goede Vrijdag, Stille tocht door Renesse
19.30 uur Goede Vrijdag, in HK Renesse
zaterdag 31 maart 21.00 uur Stille Zaterdag, in de Pelgrimskerk
zondag 1 april 06.00 uur Dageraaddienst met ontbijt in de Pelgrimskerk Haamstede

In deze week wordt er gecollecteerd voor het 40-dagenprojekt van Kerk-in Actie.

   
 

                                                   Namens de Oecumenische Werkgroep Samen Vieren,

                                                   Wim Hack

naar Samen Vieren