PELGRIMSKERK HAAMSTEDE

Gereformeerde kerk
in de Westhoek van Schouwen-Duiveland


welkom

Pelgrimskerk

Commissies en
Werkgroepen


Agenda en Diversen

Adressen en Contact


waar vind ik ...... ?

 
 

Protestantse gemeente i.w. “Schouwen aan Zee”

 

Vanaf 1 jan. 2017 bestaat de Protestantse gemeente i.w. “Schouwen aan Zee”.
Dit is een samenwerkingsverband van 4 kerken:
- Gereformeerde Kerk Haamstede,
- Hervormde Gemeente Burgh,
- Hervormde Gemeente Renesse/Noordwelle en de
- Protestantse Gemeente Scharendijke.
Deze gemeentes zijn nu - op bestuurlijk niveau -  verenigd in een federatie; er is een federatiekerkenraad, een gemeenschappelijk college van diakenen en van kerkrentmeesters.

De vorming van een federatie doet recht aan het streven naar eenheid en is bovendien in lijn met de gedachte achter de oprichting van de Protestantse Kerk in Nederland.

Een federatie is bovendien een samenwerkingsverband dat kan leiden tot fusie tussen de betrokken kerken.

 

Deze  kerken werken al jaren intensief samen op velerlei terrein en willen nu een volgende stap zetten om antwoord te kunnen geven op de huidige ontwikkelingen binnen de kerken: predikanten werken vaker in deeltijd, er is lokaal gebrek aan menskracht en aan financiële middelen.

Door het aangaan van een Federatie hopen de betrokken kerken in verbondenheid beter voorbereid te zijn op - en bestand te zijn tegen - deze ontwikkelingen nu en in de toekomst.

 

De samenwerking is gewaarborgd door een Federatieovereenkomst. Samenwerking maakt het mogelijk kennis en ervaring met elkaar te delen en elkaar te helpen. Basis is ‘aandacht voor elkaar’ en het ‘delen van geloof’.

Lokale kerkenraden blijven verantwoordelijk voor lokaal pastoraat, diaconaat en gebouwen; ook blijft er voldoende ruimte voor de eigen identiteit van de lokale gemeenten.

De Federatiekerkenraad bevordert de presentie van de Protestantse Kerk in de Westhoek, ondersteunt het werk van de lokale kerkenraden en is verantwoordelijk voor de gemeenschappelijke financiën.

Meer informatie vindt u ook op :  Protestantse gemeente Schouwen aan zee

Heeft u vragen of opmerkingen neem dan kontakt met ons op via ons
e-mailadres:  info@*gkhaamstede.nl   
neem e-mailadres over en verwijder *
of telefonisch met : dhr. J.L. Flach 462266