PELGRIMSKERK HAAMSTEDE

Gereformeerde kerk
in de Westhoek van Schouwen-Duiveland


welkom

Pelgrimskerk

Commissies en
Werkgroepen


Agenda en Diversen

Adressen en Contact


waar vind ik ...... ?

 
 

SCHILDERIJEN van Elly Mes   "Het Scheppingsverhaal"
klik hier voor de video

GeÔnspireerd door het eerste Bijbelhoofdstuk, Genesis 1, werkte Elly Mes ruim achttien maanden aan de uitbeelding van het Scheppingsverhaal.
Er ontstonden negen schilderijen, olieverf op linnen, in de uniforme maten 150 x 130 cm.
De zes scheppingsdagen hebben in de bijbel een bijzondere rangschikking; zij vormen twee parallellopende groepen van drie dagen.
In de eerste groep worden de grote lijnen uitgezet, in de tweede groep ontstaat de invulling.
"De Zevende Dag" wordt weergegeven door een cirkel. (De cirkel is symbool voor volkomenheid.) In de zes segmenten staan "de grote lijn" en "de invulling" steeds tegenover elkaar.
Het randschrift is Hebreeuws voor: EN ZIE, HET WAS ZEER GOED.
 
De 1e Dag
In het begin heeft God de hemelen en de aarde gemaakt.
De aarde was woest en leeg en de Geest van God zweefde boven de watermassa. Over de watermassa lag een diepe duisternis.
Toen zei God: "Laat er licht zijn." En toen was er licht.
Het beviel God en Hij maakte een duidelijke scheiding tussen het licht en het donker.
Het licht noemde Hij 'dag' en het donker 'nacht'.
Het werd avond en het werd weer morgen: de eerste dag.
De 2e Dag
Toen zei God: "Laat de watermassa uit elkaar gaan, zodat de wolkenhemel en de zeeŽn worden gevormd."
Zo maakte God de wolkenhemel, door de watermassa te verdelen tussen hemel en aarde.
Het werd avond en het werd weer morgen: de tweede dag.
De 3e Dag
Daarna zei God:"Laat het water onder de hemel samenstromen in zeeŽn en het droge land zichtbaar worden."
En dat gebeurde. God noemde het droge land 'aarde' en het samengestroomde water 'zeeŽn'. God zag dat het goed was.
En God zei: "Laten er allerlei gewassen, zaaddragende planten en vruchtbomen met zaad in hun vruchten op aarde groeien.
De zaden zullen steeds weer planten en bomen voortbrengen."
Dat gebeurde en ook nu was het goed, zag God.
Het werd avond en het werd weer morgen: de derde dag..
De 4e Dag
Toen zei God: "Ik wil dat er heldere lichten aan de hemel verschijnen om de aarde te verlichten en het verschil tussen dag en nacht aan te geven. Die lichten zullen de vaste tijden regelen en de dagen en jaren aangeven."
En zo gebeurde het. God maakte twee grote lichten, de zon en de maan, die de aarde moesten verlichten. Het grootste licht, de zon, beheerste de dag en het kleinere, de maan, beheerste de nacht. Tegelijkertijd maakte God de sterren.
Hij plaatste lichten aan de hemel om de aarde te verlichten, dag en nacht aan te geven en het donker van het licht te scheiden. God zag dat het goed was.
Dit alles gebeurde op de vierde dag.
De 5e Dag
Vervolgens zei God: "Ik wil dat de zeeŽn wemelen van vissen en vogels, elk naar hun eigen aard."
En Hij keek er met welgevallen naar en zegende ze. "Vermenigvuldig je en bevolk de zeeŽn", zei Hij tegen hen en tegen de vogels zei Hij: "Zorg dat jullie aantal groeit en dat de aarde vol wordt."
Nadat het avond was geweest, werd het weer morgen: de vijfde dag.
De 6e Dag
God zei toen: "Laat de aarde dieren voortbrengen: vee, kruipende dieren en allerlei wilde dieren."
En weer gebeurde wat Hij had gezegd. God maakte alle soorten wilde dieren, vee en kruipende dieren, elk naar hun eigen soort.
God zag dat ook dat goed was. Toen zei God: "Laat Ons mensen maken die op Ons lijken en kunnen heersen over alle dieren op aarde, in de zeeŽn en in de lucht." God schiep daarna de mens als Zijn evenbeeld. Als man en vrouw schiep Hij hen.
God zegende hen en zei: "Vermenigvuldig je, bevolk de aarde en onderwerp haar. Heers over de vissen, de vogels en alle andere dieren. Kijk om je heen! Overal op aarde staan zaaddragende planten en vruchtbomen, die Ik jullie tot voedsel geef. Al het gras en de planten heb Ik als voedsel aan de dieren en de vogels gegeven." Toen overzag God alles wat Hij gemaakt had en het was heel goed. Zo eindigde de zesde dag.
De 7e Dag
Zo werd de hemelen en de aarde en alles wat leeft gemaakt.
Op de zevende dag rustte God na afloop van Zijn scheppend werk.
Hij zegende de zevende dag en maakte hem tot een bijzondere, heilige dag, omdat Hij die dag Zijn scheppingswerk besloot.