PELGRIMSKERK HAAMSTEDE

Gereformeerde kerk
in de Westhoek van Schouwen-Duiveland


welkom

Pelgrimskerk

Commissies en
Werkgroepen


Agenda en Diversen

Adressen en Contact


waar vind ik ...... ?

 
 

Verslag 3e, 4e, 5e en 6e  Pelgrimstocht

Verslag 3e Pelgrimage naar de Schelphoek op 28 februari

Derde tocht, van ramp naar restaurant.

Februari 2016. Een kort verslag van de derde pelgrimstocht.

Een drieluik: ervaringen van toen, de plaats bekeken en het ervaren van het leven nu.  Het is een heel bijzonder programma geworden en  het thema Watersnoodramp mocht op een belangstelling rekenen van maar liefst twintig kerkgangers.

Eerst een kop koffie met een inleiding door de heer J. Verboom  die zijn ervaringen over de eerste uren van de ramp in 1953 scherp wist te verwoorden. De heer Verboom woonde bij de Schelphoek ten tijde van de watersnood, op de Hoosjesweg. Daar woont hij nu nog steeds. Hij was 22 jaar toen hun gezin werd overvallen door de watersnood. Ze hebben ternauwernood het vege lijf kunnen redden. Het heeft tot 1959 geduurd, voordat ze weer terug waren op een boerderij. (Corrie BijdeVaate heeft met Jan Verboom via de vragen tal van dingen besproken). Ook het fotoboek gaf ons een beeld over de eerste periode na de ramp. Wat mij in het bijzonder aansprak is dat het verdriet over het verlies van familieleden je zo lang kan volgen. Was het maar anders gegaan.

Met zijn allen naar de Schelphoek, genietend van de natuur en bewust van de oorsprong van al dit moois, maakten wij kennis met Gérard. Gérard rijdt op Schouwen in zijn ‘pipo-wagen’ en zoekt zijn weg op ons mooie eiland. Gérard had al aan Jolly te kennen gegeven heel druk te kunnen zijn met zijn werk maar toen wij er eenmaal waren was hij een en al oor. Sterker nog, hij was heel enthousiast en vertelde in geuren en kleuren over zijn leven als, jawel, pelgrim. Onderweg zijn en los van bezit en dito zorg. Dankbaar voor wat het leven je geeft en vooral wat God hem liet ervaren.  Diep in de nacht kunnen genieten van de sterrenhemel. Zonder tijd kunnen leven en doen wat je leven kleurt. Vanmiddag zou hij vrienden ontvangen, wellicht buiten want binnen is het niet te ruim. Een zware bijbel liet hij ons zien en vol met aantekeningen, notities en markeringen. God is liefde en zorgt voor je, dit wordt dan wel heel letterlijk als je zo afhankelijk leeft. Hij nam een deel van de groep ook mee in een gebed waarin zijn oproep om Gods liefde te ervaren als bescherming in je leven centraal stond. Gewoon een gebed met vreemde mensen om zich heen maar die op dat moment  één in de Geest waren. Echt een heel speciaal moment.

Mee naar het restaurant? Nee, dat gaat Gérard niet doen. Wij wel. In een heerlijke ruimte van restaurant “De Schelphoek” mochten wij ons tegoed doen aan heerlijke (kreeft)soep naast een kop koffie. Mijnheer Verboom liet zijn fotoalbum nog eens rondgaan en zo was de cirkel weer rond. Van  bittere koude-ervaringen uit het verleden naar een open en spontane ontmoeting met een pelgrim en nu ervaren dat een warme lunch ons energie geeft om deze derde pelgrimservaring nog eens rustig te overpeinzen.
 

Cor van der Neut, met dank aan de Bea Flach voor de coördinatie van de pelgrimstochten

 

Verslag van de 4de pelgrimstocht op 10 april 2016.

Na een inspirerende kerkdienst, waarin dominee Jos van Oord voor ging, vertrokken we per auto met 21 personen naar Den Osse, naar de camping van de fam. Stigter. Daar aangekomen verwelkomde Jan Stigter ons met de koffie en heerlijk gebak en profetenbrood gemaakt door Rianne Boot en Lydie Landegent.

Vervolgens gaf Jan uitleg over de ontstaansgeschiedenis van de omgeving van Den Osse. Het waren in de Middeleeuwen vooral monniken uit Zeeuws Vlaanderen, die Schouwen hebben ingepolderd. Er zijn kastelen en kloosters geweest, waarvan het Bethlehem klooster nog voorleeft in de naam van de kerk van Scharendijke. Verrassend was dat het huidige Brijdorpe in de late Middeleeuwen een centrale plaats innam als kern voor de omgeving. Brijdorpe lag toen ook aan het water, hetgeen ging verzanden. Daarna is  Brouwershaven belangrijk geworden en dat is zo gebleven tot ongeveer half in de 19e eeuw. Jacob Cats is er geboren. Hij heeft veel buiten Schouwen gewerkt en geleefd. 

Daarna gingen we op stap over de dijk naar Brouwershaven in de stralende zon. Regelmatig werd er stil gestaan en kregen we uitleg over het gebied van de Grevelingen en het naastgelegen land. Ons doel was de “ Grote Kerk “ van Brouwershaven, de Sint Nicolaaskerk. Sint Nicolaas is de beschermheilige onder andere van de schippers. Een imposant gebouw met een rijke historie en waar in de loop van de tijd  veel aan gebouwd is. Jan wist te vertellen dat het onderhoud van deze grote kerk ook erg duur werd en dat er toen door de ‘kerkrentmeesters’ een methode was gevonden om hiervoor geld te genereren. Zij hieven belasting op bier en haring….. . Een kijkje in de kerk was nu niet mogelijk maar we hadden meer dan genoeg aan de verhalen die door Jan werden verteld.

Aansluitend liepen we door de polder, met de zon in ons gezicht, weer richting Den Osse. Onderweg werden we nog gewezen op een sluisje, als restant  van het vroegere ontwateringsgebeuren van de polders. Een plek waar je, als je dit niet wist, zomaar aan voorbij zou gaan. Eline zorgde nog voor een traktatie onderweg.

We kunnen terug kijken op een zeer geslaagde pelgrimstocht met dank aan de organisatie !


Corrie en Stoffel bij de Vaate 

 

Verslag 5e Pelgrimstocht 8 mei 2016.

Zondag 8 mei wandelden wij met ons tienen naar de Zeepe duinen op Moederdag, in alle vroegte.

Ria de Graaf vroeg ons na te denken over onze Vrijheid i.v.m. de 5 mei viering.

Het was heel stil, de vogels gaven ons een concert . Aat de Graaf vertelde welke zang bij die vogel hoorde.

Gijs vertelde over dit landschap en de boerderijen, die hier vroeger waren .

Pelgrims op weg, door zand, stuifketels over duinen, langs prachtige vennen, omzoomd met jong groen, deze winter ontstaan door massale houtkap, van o.a. Amerikaanse Vogelkers.

Damherten, reeën, paardjes, vogels, vol beweging.

We weten niet, wat deze tocht ons brengt; ik voel de Vrijheid en de verbondenheid deze tocht samen te mogen beleven.

Gesprekken te delen van hart tot hart geeft mij een innerlijke verwondering van Gods Schepping.

Bij de Kerk aangekomen bracht koster Cor ons heerlijke koffie en Ria's koek.

Dit is mijn 5e Pelgrims tocht, iedere tocht met toegevoegde waarde.

Bij onze Geloofsgemeenschap te mogen horen is een verrijking van mijn Geloof in God .

 

Riet Nieuwenhuis -Philippo.

 

Verslag 6e Pelgrimstocht 12 oktober 2016.    naar foto's

Verslag van de 6e pelgrimstocht naar de Abdij in Middelburg op woensdagmiddag 12 okt. 2016.

Nadat we ons allemaal verzameld hadden bij onze Kerk, en iedereen zich verdeeld had over de aanwezige auto's, vertrokken we om 13.00 uur naar Middelburg.

Daar aangekomen op het parkeerterrein aan de Oude Veerseweg, verwelkomden we ook Cor en Jolly v. Winden, die daar reeds aanwezig waren.

Voordat we aan onze pelgrimstocht begonnen kregen we nog enkele woorden mee ter overweging.

“Mijn Gids.

Moge God mijn gids zijn,

een waakzame herder

aan mijn zijde.

Met zijn staf zal hij mij leiden

en met zijn stok

mij ondersteunen

Dat Hij mij brengen zal

naar een oord zonder nacht,

waar wijzen niet sterven

en goeden niet omkomen,

waar men het zwaard

en wapenrusting aflegt,

een oord van enkel vrede”.

 

Toen op pad, via enkele straten passeerden we de Oostkerk, een in 17e eeuwse protestantse achtkantige koepelkerk, gebouwd van 1648 t/m 1667, welke toen in  gebruik is genomen.

De kerk is de skyline van zeeuwse stad, men ziet hem al van verre staan.

Tot nu toe worden er elke zondag nog diensten gehouden, maar vanaf januari 2017 stopt dit.

Verder via leuke imposante straatjes richting de Abdij, waar we van koffie of thee in het restaurant van het Zeeuws Museum genoten. Als verrassing kregen we dit aangeboden door Bea en Jan Flach omdat hun dochter gepromoveerd was. Bea en Jan nogmaals van harte gefeliciteerd en bedankt voor de koffie of thee.

Om 14.45 werden we opgewacht door een vrouwelijke gids van het VVV Middelburg, die ons een rondleiding ging geven door het Abdijcomplex.

Op het Abdijplein vertelde zij eerst wat we daar zagen over de gebouwen, wat het vroeger geweest was en waar ze nu voor dienden. Het Abdijplein een veelzijdige omgeving. In de omliggende gebouwen van het plein met de twaalf torentjes werkt het provinciebestuur, tevens de werkplekken van de medewerkers van de Provincie Zeeland. Op het plein vinden ook verschillende evenementen plaats. De karakteristieke looplijnen van architect Cees Dam nodigen u uit naar de verschillende ingangen van de Abdij. Bij de verschillende in- en uitgangen van het Abdijplein treft U het Wapen van Zeeland aan met de spreuk Luctor et Emergo, ik worstel en kom boven.

We bezochten toen de Statenzaal, waar regelmatig het provinciebestuur vergaderd.

Opvallend zijn alle gemeentelijke Wapens, die daar hingen, echter die van Haamstede konden we niet direct vinden.

Via de kloostergang met haar bestrating van de zg. kinderkopjes kwamen we uit bij de crypte met haar fresco's, onderwijl kregen we veel informatie aangereikt door onze gids.

Toen op naar de kruidentuin, nadat we nog een blik op de bibliotheek hadden genomen, een binnentuin in het Abdijcomplex, waar veel verschillende kruiden worden geteeld.

Daarna bezochten we de Koorkerk, het eerste dat opvalt is het licht dat hier binnenkomt door de grote ramen, welke aan één zijde van de kerk zitten. In de kerk staat ook een prachtige 17e eeuwse preekstoel uit de Zuiderkerk in Amsterdam. Tegenover de ingang hangt één van de oudste (15e eeuw) nog bestaande orgels van Nederland, afkomstig uit de Nicolaikerk te Utrecht.

De volgende bezichtiging was de Wandelkerk, ligt tussen de Koorkerk en de Nieuwe Kerk in, waar zich ook de torenvoet van de Lange Jan bevindt.

Hier bevindt zich het marmeren praalgraf van de zeehelden Johan en Cornelis Evertsen ( gesneuveld in 1666) Links tegen de achtermuur bevindt zich een bord met de namen van alle abten die aan het hoofd gestaan hebben van de Middelburgse Abdij van 1123 t/m 1573.

Vandaar liepen we de Nieuwe Kerk binnen waar de leegte gelijk opvalt als je daar binnenloopt.

De ruimte is gevuld met het licht dat door hoge gotische ramen naar binnen valt.

Het plafond bestaat uit een mooie zachte blauwe kleur, waar de sterren hangen als aan de hemel.

De ruimte van de Kerk is groot. De stoelen die er staan, comfortabele zit, met een heldere frisse blauwe kleur, vanwege de relatie met het grijsblauwe plafond, geven een speciaal gezicht aan deze Kerk. Een enorme blikvanger is de historische orgelkas met zijn heel mooie luiken.

Na nog wat informatie op het Abdijplein van de Lange Jan, namen we afscheid van onze deskundige en ons van veel informatie gevende gids.

We liepen toen via de Dam weer terug naar ons parkeerterrein, met alle informatie over het Abdijcomplex met ons meenemend.

Een middag met een geslaagde pelgrimstocht.

 

Anneke en Han van Dijke.