PELGRIMSKERK HAAMSTEDE

Gereformeerde kerk
in de Westhoek van Schouwen-Duiveland


welkom

Pelgrimskerk

Commissies en
Werkgroepen


Agenda en Diversen

Adressen en Contact


waar vind ik ...... ?

 

Een nieuwe naam voor onze kerk:   Pelgrimskerk

We zijn een Gereformeerde Kerk in 2004 opgegaan in de landelijke Protestantse Kerk in Nederland. Een feitelijke aanduiding, maar welke naam past bij wie we willen zijn en wat we willen uitstralen naar buiten toe? We hebben u gevraagd mee te denken. Eerst met een trektocht, later speciaal gericht op een naam. Vele namen kwamen binnen en zijn op een gemeenteavond, februari 2015, in stemming gebracht.
De drie namen met de meeste stemmen waren: Gereformeerde kerk, het Baken en Pelgrimskerk.

Drie bewegingen
In deze tijden vol verandering zie je in deze namen 3 bewegingen: Gereformeerd, verwijzing naar vroeger, de mooie herinneringen. Nadeel: de jongeren kennen de oude gereformeerde wereld niet meer, en de naam gereformeerd moet je altijd uitleggen als “niet een gereformeerde gemeente”. Daarnaast: sinds de jaren 70 bestaat ons ledenbestand niet alleen uit gereformeerden. Het is niet meer de naam waarmee we uitstralen wie we zijn, meer  van waar we gekomen zijn.
Het Baken is een mooie naam met verwijzing naar een richtingwijzer in de stromingen in het water om om ons heen. Een beweging naar houvast in woelige tijden. Een mooi beeld. Toch zegt het nog niet wat ons houvast is. En de naam is niet speciaal voor een kerk.
De kerkenraad heeft in februari gekozen voor de naam Pelgrimskerk en legde dat als voorstel neer op de gemeenteavond. De beweging die bij deze naam past is een beweging van op weg zijn, naar de toekomst. Pelgrims zijn op weg, met in hun hart geloof, verlangen, liefde, hoop. Iedereen kan meegaan, of je nu gereformeerd, hervormd of wat dan ook bent, als je anderen zoekt om samen vanuit geloof op weg te gaan. We laten ons inspireren door de weg van Jezus. De kerkenraad heeft voor deze beweging gekozen omdat onze gemeente elke keer op zoek is hoe we kerk kunnen zijn met nieuwe  generaties, in een steeds andere tijd.

Op de gemeenteavond spraken we over ons pelgrim zijn, herken je dat? Iemand merkte op, dat het wel iets van ons vraagt. Pelgrimskerk betekent dat wij pelgrims zijn. De komende tijd willen we daar meer betekenis aan gaan geven.
De naam moet nog uitgewerkt worden in letters op de gevel en een nieuw bord. Ook in de pr gaan we daar aandacht voor vragen. De kerkenraad zal daarvoor een aantal mensen vragen. Mocht u/jij daarover mee willen denken, meld je aan!

Jan Flach, scriba

naar beleidsplan