PELGRIMSKERK HAAMSTEDE

 

 

PELGRIMSKERK HAAMSTEDE

PKN kerkgemeente
in de Westhoek van Schouwen-Duiveland

 


welkom

Pelgrimskerk

Commissies en
Werkgroepen


Agenda en Diversen

Adressen en Contact


waar vind ik ...... ?

 
 

OUDERLINGEN

De wijkouderlingen, bijgestaan door de wijkdiakenen, sturen de vier wijkteams aan die, elk voor zich, twee of drie maal per jaar bijeenkomen om ervaringen uit te wisselen, zo nodig taken te herverdelen en teamspirit op te bouwen.
Het pastoraal team, aangevuld met de preses van de kerkenraad, houdt tweemaal per jaar ouderlingenberaad - een betrekkelijk informeel georganiseerde bijeenkomst, die wordt voorgezeten door de ouderling die de taakgroep vertegenwoordigt in het moderamen. Op deze vergaderingen staat het elkaar informeren over nieuwe ontwikkelingen en/of problemen binnen de wijken en wijkteams, het nemen van, aan de kerkenraad voor te leggen, initiatieven en het elkaar bemoedigen, hoog op de agenda.