PELGRIMSKERK HAAMSTEDE

Gereformeerde kerk
in de Westhoek van Schouwen-Duiveland


Welkom

Pelgrimskerk

Commissies en
Werkgroepen


Agenda en Diversen

Adressen en Contact


Waar vind ik ...... ?

 
 

 

Uit de oude doos……..hier en daar een greep, deel 2

Begin januari verliet Ds.Boerma Haamstede en ging als evangelisatiepredikant in Rotterdam-Zuid werken. Ds.Hoogsteen werd zijn opvolger.
In het jaarboekje 1965 werd gemeld dat er voortgaande besprekingen zijn met de Hervormde gemeenten Renesse en Haamstede. De taak van de diaconie werd uitgebreid met het werelddiakonaat, hulp voor de medemens in nood.
Veel dezelfde namen kom je tegen. Leuk om te vermelden dat Kees Geldof de jongensclub ging leiden, Willy Jonker bleef op haar post en leidde de meisjesclub Ruth. De G.J.V. ’s Konings Jeugd’ kreeg een vrouw (!!!!) als voorzitter Ineke Bouwman.
1967: melding wordt gemaakt van het feit dat Ds.Hoogsteen onze gemeente  officieel verliet “om als legerpredikant in lang verband te gaan”.
Opvallend is dat het aantal commissies groeit.
De commissie strandpastoraat. Een toenemend aantal toeristen in de zomer waarvoor 100 klapstoeltjes werden aangeschaft. Nieuw was ook de commissie “Helpende Handen “ : onderlinge hulp in geval van nood.

Als een rode draad door de geschiedenis van de Gereformeerde kerk lopen veelvuldig de namen J.C. den Boer (nu 105 jaar oud), C. Boot (nu 92 jaar oud) M. den Boer (Marien), P.M. van Dalsen (Piet), J. en J.A. van Waveren, H.J. Landegent, L.M. Leeuwe (Lambrecht), L. de Waard (Leen) , C. v.d. Wekken (Cor) enz. enz.
In 1968 is de Commissie van Beheer overgegaan tot het besluit een nieuwe pastorie aan de Platboslaan te bouwen. Een beroep werd uitgebracht aan kandidaat W.v.d. Kooy, hetgeen hij aannam. Met nadruk werd gemeld dat de jeugd een voetbalwedstrijd verloor tegen de kerkenraad (4-1), Leuk dat iemand er met potlood bijgeschreven had: rampjaar, niet dat Ds. v.d. Kooy kwam.
In 1972 verscheen het 10e jaarboekje. Een viertal keren werd er in 1969 een gezamenlijke kerkdienst gehouden met Hervormd Haamstede, in 1970 7 keer en een jaar later 11 keer, waaronder een dienst met het Heilig Avondmaal.

Ik sla wat jaren over. Wat een luxe: 8 wijken/ouderlingen, 6 diakenen.
Was in 1972 L. Aalbrecht nog koster, twee jaar later is dit Cor Jonker, vele jaren een vertrouwd gezicht in de kerk samen met zijn vrouw Kato.
Het formaat Jaarboekje veranderde. In de jaren 70 verdween ook het jaaroverzicht en beperkte men zich tot de zakelijke gegevens zoals een ledenlijst, verenigingen en commissies, jaarrekening en begroting en info over de Vaste Vrijwillige Bijdrage. Jammer!
Wel kwam hierna een lijst van vaste gasten.
In de uitgaven van de jaren ’90 herken je de hand van Cor v.d. Wekken, garant staand voor zorgvuldigheid en kwaliteit. De inleidingen werden in die tijd verzorgd door de predikant.
Graag had ik nog meer willen melden, namen van mensen in commissies of daarbuiten. Velen actief, maar dit lijkt me voorlopig genoeg.
Opruimen die boekjes? Wegdoen? Nou, toch maar niet.

P.S. Van Johan Boot (destijds melkboer in de Noordstraat) kreeg ik ooit “het Jaarverslag der Gereformeerde Kerk te Haamstede” over het boekjaar 1940 - 1941 en 1949 - 1950.
Leuk om te lezen. Wie weet!

                                                                                                       Wim Hack