PELGRIMSKERK HAAMSTEDE

Gereformeerde kerk
in de Westhoek van Schouwen-Duiveland


Welkom

Pelgrimskerk

Commissies en
Werkgroepen


Agenda en Diversen

Adressen en Contact


Waar vind ik ...... ?

 
 

 

Uit de oude doos……..hier en daar een greep, deel 1

Al wekenlang ligt er op mijn bureau een stapeltje boekjes, dat tevoorschijn kwam toen ik met de Kerstfair in zicht weer eens aan het opruimen sloeg.
“Jaarboekjes van de Gereformeerde kerk van Haamstede”. Helaas niet compleet, maar toch……
Wegdoen? Ach ja! Wat moet je ermee?
Toch maar eens doorbladeren, beginnend in 1963 (10.5 cm x 17,5  cm). In de inleiding staat dat dit het tweede jaarboekje is. Jammer: de eerste uitgave ontbreekt..
De Gereformeerde Kerk in de Noordstraat 16 met de pastorie  op Noordstraat  4 (telefoon 01115-369) en het jeugdgebouw op nr. 12.
Leen de Waard als scriba schreef de inleiding waarin hij nadrukkelijk vermeld dat dit boekje niet bedoeld is als “archiefstuk”.
Ds.Boerma was toen de predikant.
In het jaaroverzicht wordt gememoreerd het aantal kerkdiensten, 135 maal waarvan er 7 in Renesse werden gehouden. Interessant is de opmerking dat een gesprek tussen de kerkenraad van de Ned.Herv.Kerk Haamstede en onze kerkenraad aanstaand was, evenals met de Jakobuskerk te Renesse.

Nog een aardig zinnetje:
Het bleek niet eenvoudig enkele vacatures in de kerkenraad te bezetten.
Tja, niets nieuws onder de zon.

Op Ginsterveld vond een geslaagde zendingsmeeting plaats.
Na het jaaroverzicht volgt een opsomming van adressen , verenigingen enz. Voor ouderen onder ons veel bekende namen. Te veel om op te noemen.
Maar….hier  toch enkele:

voorzitter van de commissie van Beheer: Piet van Dalsen;
         secretaris van de huisbezoekcommissie: Adrie den Boer;
         leider van de jongensclub Samuël: Cor Jonker.

In de jaarrekening van 1962 lees ik dat de baten waren 22.000 gulden. Er werd toen al trouw gecollecteerd voor het bouwfonds voor de nieuw te bouwen kerk: ruim 4.500 gulden.
De inkomsten voor de eredienst werden hoofdzakelijk bijeengebracht d.m.v. collecten. De kerkenraad drong erop aan over te gaan op het systeem van Vaste Vrijwillige Bijdrage. Maar ja, hoeveel? Een tabelletje gaf aan hoeveel je bijdrage zou kunnen/moeten zijn. Destijds had dit nieuwe systeem heel wat voeten in de aarde.
In het jaar daarop vragen twee onderwerpen extra aandacht. Op 11 juni 1963 ging de eerste paal voor het nieuwe kerkgebouw de grond in. Ds.Boerma legde op 3 oktober de eerste steen.       

                                                                     (wordt vervolgd)                                  Wim Hack