PELGRIMSKERK HAAMSTEDE

Gereformeerde kerk
in de Westhoek van Schouwen-Duiveland


welkom

Pelgrimskerk

Commissies en
Werkgroepen


Agenda en Diversen

Adressen en Contact


waar vind ik ...... ?

 

KINDERNEVENDIENST
 

Iedere zondag tijdens de dienst kunnen de kinderen van de basisschoolgroepen 1 t/m 8, naar de kindernevendienst.
Het rooster van "Kind op Zondag" wordt gevolgd.
We nemen het licht mee vanuit de kerk in de vorm van 2 lantaarns tijdens de viering.
We luisteren naar een mooi verhaal er wordt getekend of
geknutseld of spelen we een spel dat bij het onderwerp past.
Soms is er een bijzonder project zoals palmpasen en kerst.
Hopelijk tot ziens in de kindernevendienst.

De kindernevendienst commissie bestaat uit 7 personen en zij vergadert regelmatig.
De commissie bestaat uit :
 

Voorzitter :

Nicole vdr Neut

Secretaris :

Annemarie Heijboer

Penningmeester :

Cor vdr Neut

Verdere leiding :

Marieke van Genderen, Annemarie Hanse, Marina Poot en Maritza Wandel

Met een groet van Annemarie Heijboer.