PELGRIMSKERK HAAMSTEDE

Gereformeerde kerk
in de Westhoek van Schouwen-Duiveland


welkom

Pelgrimskerk

Commissies en
Werkgroepen


Agenda en Diversen

Adressen en Contact


waar vind ik ...... ?

 
 
Protestantse kerk in Nederland                     
Pelgrimskerk Haamstede
Protestantse Gemeente "Schouwen aan Zee" i.w. 
       liturgie om te printen 


I.v.m. auteursrechten zullen alleen de lied- en versnummers en het bijbelboek en versnummers vermeld worden.
 

 

Orde van dienst voor zondag 18 februari

 

 

Voorganger: Mw. Ds. H. Perfors
Organist: Nelleke de Kok.
Ouderling van dienst: Dirk van Harten.

Orgelspel.

Welkom en mededelingen.

Zingen Psalm 91 vers 1 en 2 (psalm van de zondag)
Heil hem wien God een plaats bereidt ….

Stil gebed, Bemoediging en Groet:  

Zingen psalm 91, vers 5
Maar gij moogt schuilen bij den HEER,

Kyriegebed

Lied 527
Uit uw hemel zonder grenzen ….

Gebed van de zondag

Kinderen gaan naar de kindernevendienst en nemen het licht mee.

Zingen: Wij gaan voor even uit elkaar

Eerste lezing Deuteronomium 5: 6 - 21

Zingen psalm 81, vers 4, 7, 8 en 9
God heeft ons gezegd nooit gehoorde dingen.

Tweede lezing Marcus 1: 9 - 15

Zingen Lied 350 1, 2, 3 en 7
Het water van de grote vloed  …

Verkondiging

Lied 538 vers 1, 2 en 4
Een mens te zijn op aarde  

Kinderen komen terug uit hun nevendienst.

Beamerlied met de kinderen: ‘Kom aan boord’ 

Dank- en voorbeden, stil gebed, afgesloten door gezamenlijk ”Onze Vader”

Inzameling der gaven

Slotlied lied 835 
Jezus ga ons voor ….

Wegzending en zegen, door de gemeente beantwoord met:
Amen, Amen, Amen

Orgelspel

 

 


naar boven

Heeft u vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze kerkdienst, laat het ons weten  info@*gkhaamstede.nl    neem e-mailadres over en verwijder *