PELGRIMSKERK HAAMSTEDE

Gereformeerde kerk
in de Westhoek van Schouwen-Duiveland


welkom

Pelgrimskerk

Commissies en
Werkgroepen


Agenda en Diversen

Adressen en Contact


waar vind ik ...... ?

 
 
Protestantse kerk in Nederland                     
Pelgrimskerk Haamstede
Protestantse Gemeente "Schouwen aan Zee" i.w. 
       liturgie om te printen 


I.v.m. auteursrechten zullen alleen de lied- en versnummers en het bijbelboek en versnummers vermeld worden.
 

 

Orde van dienst voor zondag 17 juni

 

Voorganger: Ds. Wim van der Kooij - Arnhem
Organist: Rein van der Kluit.
Ouderling van dienst: Cor van der Neut.

 

Orgelspel.

Welkom en mededelingen.

Zingen  NLB 885: 1    
Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.

Stil gebed, aanvangswoorden en groet

Zingen   NLB 885: 2
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,

´Kijken, kijken!`

Zingen  NLB 799: 6 
Wij moesten het maar wagen …..

Gebed

Kinderen gaan naar de kindernevendienst en nemen het licht mee.
Zingen 
Wij gaan voor even uit elkaar …..

We lezen uit de bijbel: Handelingen 16: 16 - 31

Zingen   Psalm 42:  3 en 5   in de oude berijming
O mijn ziel, wat buigt g' u neder?

Overdenking: ´trillen op je grondvesten´

Zingen:  Lied van de bevrijding 
op melodie van Lied 871 ‘Jezus zal heersen waar de zon’
Zing met ons mee uit alle macht, 

De kinderen komen terug uit de nevendienst

Zingen met de beamer: Opwekking voor kids 241:  A tot Z
A van Almachtig enz.

Dankgebed – voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Collecte

Slotlied  `Ga maar gerust´
couplet 1 en 2 voor de zegen
Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.

Zegen. 

Als  ´amen` zingen we couplet 3
Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.

Orgelspel.

 

 

 

naar boven

Heeft u vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze kerkdienst, laat het ons weten  info@*gkhaamstede.nl    neem e-mailadres over en verwijder *