PELGRIMSKERK HAAMSTEDE

Gereformeerde kerk
in de Westhoek van Schouwen-Duiveland


welkom

Pelgrimskerk

Commissies en
Werkgroepen


Agenda en Diversen

Adressen en Contact


waar vind ik ...... ?

 
 
Protestantse kerk in Nederland                     
Pelgrimskerk Haamstede
Protestantse Gemeente "Schouwen aan Zee" i.w. 
       liturgie om te printen 


I.v.m. auteursrechten zullen alleen de lied- en versnummers en het bijbelboek en versnummers vermeld worden.
 

 

Orde van dienst voor zondag 16 december

3e Advent

Verbintenisdienst ds. Harry Smit

 

Voorgangers: Ds. Ineke de Heer en Ds. Harry Smit
Organist: Rein van der Kluit
Trompet: Ronald Baljeu
Ouderling van dienst: Corrie Hanse.


Trompet en orgel:
Delen uit de Sonata VIII van Arcangelo Corelli (1653-1713) 

De ontmoeting

Welkom en mededelingen. 

        Ieder gaat (zo mogelijk) staan

Zingen: “Gij diep in ons verscholen”   (tekst: Jan van Opbergen; mel.“Er is een roos ontloken, NLB 473)
Gij, diep in ons verscholen.

Stil gebed

Bemoediging
V:     Onze hulp is in de naam van de Heer
A:     Die hemel en aarde gemaakt heeft
V:     Die trouw is in eeuwigheid
A:     en niet loslaat het werk van Zijn Handen.

Groet                                    

Iedereen gaat weer zitten

Zingen: NLB 68: 7
God zij geprezen met ontzag.

Aansteken van de drie adventskaarsen  (Mirte leest / Julia steekt kaarsjes aan) 

Ik mag drie kaarsjes branden
nu wandel ik in ’t licht
maar ’t grootste licht op aarde
gaf God eens een gezicht

Zingen: NLB 444: 1, 2 en 4
Nu daagt het in het oosten,

Verbintenis van ds. Harry Smit

Inleidend woord

Opdracht

Wij gaan nu over tot de verbintenis van onze nieuwe predikant.
Zijn naam luidt: Hartog Emanuël Smit en zijn roepnaam is Harry.

Van de predikant wordt, zoals van ieder die actief is in een geloofsgemeenschap, gevraagd: 

toewijding en liefde
inzicht en fantasie
openheid en inspiratie

De predikant heeft, samen met de geloofsgemeenschap, de volgende opdracht: 

  • de geestelijke vorming en bewustwording van de leden van de gemeente
  • de aandachtige zorg voor de individuele mens
  • de ontwikkeling van een beleid passend bij deze geloofsgemeenschap en bij deze tijd
  • de uitleg en de toepassing van de verhalen uit de Bijbel
  • het gesprek en de samenwerking met andere geloofsgemeenschappen
  • de praktische hulpverlening in geestelijke nood.

Gebed

Gelofte

Harry, wil jij nu opstaan en voor God en allen die hier zijn samengekomen antwoord geven op de volgende vragen:

- Ben je bereid de verantwoordelijkheid op je te nemen voor het ambt van predikant in onze Protestantse Gemeente i.w. ‘Schouwen aan zee’ in het bijzonder voor de Pelgrimskerk hier in Haamstede en voor allen die hier wonen en werken en leven.

- Beloof je dit werk trouw en met liefde voor de gemeente en al haar leden te verrichten en open te staan voor allen die op je pad komen?

- Beloof je geheim te houden wat je in vertrouwen wordt medegedeeld?

- En beloof je met ons te zoeken naar het Koninkrijk van God?

Wat is daarop je antwoord?

Verwelkoming

En u allen die hier samen zijn gekomen, wilt u nu ook opstaan en de volgende vraag beantwoorden:

Gemeente, belooft u ds. Harry Smit te omringen met uw medeleven, hem en allen die bij hem horen in uw voorbeden te gedenken en met hem mee te werken in onze dienst aan God en de wereld?

Wat is daarop uw antwoord?

Gemeente: Ja, dat beloven wij!

Zegen met handoplegging

Zingen: Lied 24 uit: Jij mijn Adem, Sytze de Vries   (melodie: NLB 157a, lofzang van Maria)
Hoe oud, maar ongehoord ……

Verhalen van God en mensen

V:     De Heer is met u allen
A:     Zijn vrede is met u

Gebed

Moment met de kinderen

Zingen: Projectlied   (op de wijs van: “Middenin de winternacht”)

Dragers van Gods licht te zijn,
wat was dat bijzonder,
zij getuigden, groot en klein,
van een lichtend wonder.
Kijk eens naar Elisabeth,
moeder wordt zij samen met
haar nog jonge nicht,
wat een blij bericht.
Zij vereert zo haar Heer,
laat Maria ’t merken,
haar geloof versterken.
 

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Lezing: Lucas 1 vers 39 - 56

Maria en Elisabet

Zingen: NLB 451: 1, 2 en 3
Richt op uw macht, o Here der heerscharen ….

Overdenking

Orgel: Josef Rheinberger (1839-1901):   Trio uit op.49

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Gedichtje door Jasmijn:   

Elisabeth, jouw licht schijnt in geloof.
Jij deelt het wonder met Maria.
God zelf stuurt haar naar jou,
jouw kind springt op van vreugde,
om de Heer die hij herkent.
Jullie delen het geloof!

Zingen met de beamer: “Goed nieuws” 

Het verzamelen

Gebeden: Voorbeden - Stil gebed - Onze Vader

Collecte.

Tijdens de collecte: Trompet en orgel: delen uit Sonata VIII van Corelli

Zingen: Ga mee met ons    tekst: Jan van Opbergen / melodie NLB 247)
Ga mee met ons, trek lichtend ons vooruit,

Wegzending en zegen, door de gemeente beantwoord met:

Amen, Amen, Amen

Trompet en orgel: Joseph-Hector Fiocco: Allegro 

Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee. 

U bent van harte uitgenodigd.

 

 


naar boven

Heeft u vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze kerkdienst, laat het ons weten  info@*gkhaamstede.nl    neem e-mailadres over en verwijder *