PELGRIMSKERK HAAMSTEDE

Gereformeerde kerk
in de Westhoek van Schouwen-Duiveland


welkom

Pelgrimskerk

Commissies en
Werkgroepen


Agenda en Diversen

Adressen en Contact


waar vind ik ...... ?

 
 

KERKTELEFOON / KERKDIENSTEN via de PC

Kerkdienst direct volgen via de PC klik hier directe uitzending

Kerkdienst later beluisteren via de PC klik hier opgeslagen diensten (even naar beneden scrollen)

Voor mensen die zelf niet of zeer moeilijk naar de kerk kunnen komen om de kerkdiensten bij te wonen is het mogelijk de diensten via  "kerktelefoon" te beluisteren. Bij deze mensen wordt dan thuis, of elders waar mogelijk en wenselijk, een kastje, de zogenaamde Lucas-ontvanger, geplaatst die wordt aangesloten op de telefoonaansluiting. De plaatsing zal in principe in de nabijheid van een telefoonaansluiting en een stopcontact plaatsvinden.

De Lucas-ontvanger doet dienst als een soort intelligente luidsprekerbox en hiermee kan dan naar de dienst geluisterd worden, eveneens is het mogelijk eerdere diensten te beluisteren.
De kosten zijn een waarborgsom van € 50,-  vooruit te betalen, en daarnaast de telefoonkosten van ca. 1 cent per minuut. Een dienst van een uur en een kwartier kost dan ca. € 0,75. Indien aanpassingen aan de huisinstallatie noodzakelijk zijn komen de kosten daarvan eveneens voor rekening van de nieuwe luisteraar.
Voor het aanvragen van nieuwe aansluitingen en inleveren van bestaande apparatuur kunt u contact opnemen met de beheerder, de heer Gijs Varkevisser tel. 651161 of e-mail secr.cvk.gkh@*zeelandnet.nl     neem e-mailadres over en verwijder *

Daarnaast zijn er via internet ook mogelijkheden om een dienst te beluisteren en wel via www.kerkdienstgemist.nl.  De kerk bekostigt deze internetvoorziening zelf.

Via de link directe uitzending kan een dienst rechtstreeks via internet beluisterd worden, dus terwijl de dienst nog gehouden wordt.

Met de link opgeslagen diensten kunnen eerdere diensten via internet geselecteerd en beluisterd worden.  (even naar beneden scrollen)
 

Omdat de onkosten niet alleen gemaakt worden door de mensen met een Lucas ontvanger hopen wij dat iedereen die (regelmatig) naar onze diensten luistert via internet, een bijdrage in de onkosten wil overmaken op de rekening: NL 69 RABO 0357 8025 19 van de Gereformeerde Kerk in Haamstede, onder vermelding van “onkosten kerktelefoon”.