PELGRIMSKERK HAAMSTEDE

Gereformeerde kerk
in de Westhoek van Schouwen-Duiveland


welkom

Pelgrimskerk

Commissies en
Werkgroepen


Agenda en Diversen

Adressen en Contact


waar vind ik ...... ?

 

COLLEGE van KERKRENTMEESTERS
(Taakgroep FinanciŽn en Beheer)

De taakgroep FinanciŽn en Beheer draagt zorg voor het bijeenbrengen, beheren en besteden conform de begroting van alle financiŽle middelen van de kerk, met uitzondering van de diaconale gelden.

Tevens is de taakgroep belast met:

* de ledenadministratie conform de landelijke richtlijnen.
* het aanstellen van kosters (vrijwilligers) en organisten

* het beheer incl. onderhoud, verhuur en schoonmaken van alle gebouwen.

* de huisdrukkerij, incl. de organisatie rond Kerk en Gezin en de liturgie

* de organisatie van de rommelmarkt

* het beheer van de kerktelefoonaansluitingen
* het beheer van de website
 

Namen, tel. en of e-mail  klik hier

Meer informatie over collectebonnen lees verder

Meer informatie over de beamer  lees verder

klik hier voor de ANBI gegevens

 

Bank :

Rekeningnummers :

Ten name van :

ING

NL35INGB0000204448

Geref. Kerk Haamstede

Rabobank

NL69RABO0357802519

Geref. Kerk Haamstede