PELGRIMSKERK HAAMSTEDE

Gereformeerde kerk
in de Westhoek van Schouwen-Duiveland


welkom

Pelgrimskerk

Commissies en
Werkgroepen


Agenda en Diversen

Adressen en Contact


waar vind ik ...... ?

 


Kerkblad  ''ERBIJ !''

Vanaf 2019 gaat de Protestantse gemeente Schouwen aan zee één kerkblad uitgeven, waarin plaats is voor algemeen nieuws (kerkenraad, college van diakenen en college van kerkrentmeesters, activiteiten voor de gehele gemeente e.d.), maar waarin ook voor ieder kerkteam ruimte beschikbaar is voor het lokale nieuws.
Voor de Pelgrimskerk gebeurt dat onder het kopje “Berichten uit de Pelgrimskerk”. Hierin zullen nieuws en activiteiten worden opgenomen, (vrijwel) alleen bedoeld voor de bezoekers van de Pelgrimskerk.

Op de laatste pagina van het nieuwe kerkblad is ruimte voor vermelding van alle kerkdiensten die worden gehouden in onze vijf kerkgebouwen. Het nieuwe kerkblad krijgt voorlopig als titel:  Erbij!

Kopij voor het kerkblad kunt u inzenden op het nieuwe e-mailadres:


     redactiekerkblad@pgschouwenaanzee.nl

 

De nieuwe redactie bestaat uit alle redactieleden van de huidige kerkbladen.
Voor de Pelgrimskerk zijn dit:
Mw. Erna van Wijk, Bernhardstraat  53, 4328 BR Haamstede, tel. 0111-651551
Mw. Marja Geldof-v.d. Male, Kloosterweg 26, 4328 GC Haamstede, tel. 0111-653089

Verschijningsdata 2019: (alle data onder voorbehoud)  6 X per jaar.

 ERBIJ van :

kopij inleveren voor :

verschijnt op:

maart en april 23 februari begin maart
     
     
     
     
     

lees ook