PELGRIMSKERK HAAMSTEDE

Gereformeerde kerk
in de Westhoek van Schouwen-Duiveland


welkom

Pelgrimskerk

Commissies en
Werkgroepen


Agenda en Diversen

Adressen en Contact


waar vind ik ...... ?

 

KERK EN GEZIN
 

Om leden en gastleden te informeren maken we o.a. gebruik van ons kerkblad ''Kerk & Gezin''.

''Kerk & Gezin'' verschijnt 6 X per jaar in gedrukte vorm.

Berichten/verslagen die niet op tijd geplaatst kunnen worden zullen door de scriba tussentijds, per e-mail, verstuurd worden als “Bericht uit de Pelgrimskerk”.

 

Namens CvK en Redactie,

Bart van Dam


Verschijningsdata 2018:
(alle data onder voorbehoud)

Kerk & Gezin van :

kopij inleveren uiterlijk:

verschijnt op:

kerst + januari + februari 2018 06 december 14 december 2017
maart + april 14 februari 23 februari
mei + juni 18 april 27 april
juli + augustus 13 juni 22 juni
september + oktober 22 augustus 31 augustus
november + december 10 oktober 19 oktober
kerst + januari + februari 2019 30 november 7 december

Redactie :
Mw. Erna van Wijk, Bernhardstraat  53, 4328 BR Haamstede, tel. 0111-651551
Mw. Marja Geldof-v.d. Male, Kloosterweg 26, 4328 GC Haamstede, tel. 0111-653089

Kopij graag per e-mail aanleveren!! 
Emailadres :  redactiekerkblad@*pgschouwenaanzee.nl    neem e-mailadres over en verwijder *

lees ook