PELGRIMSKERK HAAMSTEDE

Gereformeerde kerk
in de Westhoek van Schouwen-Duiveland


welkom

Pelgrimskerk

Commissies en
Werkgroepen


Agenda en Diversen

Adressen en Contact


waar vind ik ...... ?

 
 

INFORMATIE m.b.t. de ANBI STATUS VAN DE GEREFORMEERDE KERK TE HAAMSTEDE

Jaarverslag 2014 Gereformeerde Kerk Haamstede

In het jaar 2014 is veel gebeurd binnen de Gereformeerde Kerk Haamstede. Er zijn nieuwe initiatieven ontplooid. Aandachtspunt blijft steeds op welke wijze we ‘kerk’ blijven in de toekomst. De omvang en samenstelling van de gemeente, en de financiële situatie geven daar aanleiding toe. Tevens spelen daarin omgevingsfactoren een rol.

Kerkdiensten
De erediensten worden als waardevol en inspirerend ervaren. Het aantal bezoekers blijft vrijwel constant. Aan de wijze van presenteren van de liturgie via de beamer is iedereen gewend. Tijdens de diensten is ruimte gegeven voor andere accenten (o.a. zingen van opwekkingsliederen).

Trektocht / Jaarthema
De voortgang tijdens de ‘trektocht’ vroeg om een aanpassing. Gekozen is voor het werken rond een jaarthema: dat thema zou moeten terugkeren tijdens bijzondere diensten en activiteiten. Gekozen is voor het thema ‘Brood’. Er is gestreefd naar commitment van andere commissies/werkgroepen, door hen uit te nodigen deel te nemen aan de stuurgroep ‘jaarthema’. Tot heden lijkt het vruchten af te werpen: met hulp van de taakgroep eredienst krijgt het thema aandacht tijdens bijzondere diensten. En het leidt tot nieuwe initiatieven: onder andere de organisatie van een Kerst-ontmoetingsfair. Deze was een groot succes: niet alleen als fund-raise project, maar tevens als ontmoetingsmoment.

Jeugd
De jongerenclubs verheugen zich nog in grote belangstelling. De tienerkerk draait goed: er is een gemotiveerde groep leiders en enthousiaste deelnemers. In augustus is opnieuw een groep jongeren naar Bosnie geweest om te werken aan een project. Deze activiteit wordt voortgezet. Benodigde financiën, voor het project en voor de reis worden middels allerlei acties verworven. Voor catechese onderwijs bestond ook dit jaar geen belangstelling.

Ouderen
Getalsmatig een relatief groot deel van de gemeenteleden uitmakend.
Binnen het pastoraat wordt gepoogd met hulp van contactpersonen deze groep voldoende aandacht te geven. Maandelijks is er een ochtendbijeenkomst, tijdens welke men elkaar kan ontmoeten. Door de diaconie wordt jaarlijks een uitgaansdag georganiseerd.

lees verder