PELGRIMSKERK HAAMSTEDE

Gereformeerde kerk
in de Westhoek van Schouwen-Duiveland

 


Welkom

Pelgrimskerk

Commissies en
Werkgroepen


Agenda en Diversen

Adressen en Contact


Waar vind ik ...... ?

 
 

Gebedskring Pelgrimskerk

“Hoe drukker ik het heb, hoe meer ik bid”  (Maarten Luther)
– juist een reden zijn om ook mee te doen in de gebedskring!

“Mensen zeggen vaak dat ze thuis wel kunnen bidden.”
– dat vind ik jammer. Het gebed is juist iets dat je met elkaar kunt doen. Heel waardevol naar mijn gevoel.

Elke tweede donderdag van de maand komen we met een groep van 7 á 8 mensen bij elkaar in de kerk. Er is altijd wel iemand die iets heeft meegenomen van wat hem of haar inspireerde de afgelopen week. We vertellen elkaar onder de koffie wat ons bezig houdt. We zingen een lied – vaak een psalm- en danken en bidden. We brengen onze gebeden bij God: aan het licht van een Paaskaars steken we kleine kaarsjes aan na elke voorbede. En dan wordt het steeds lichter. Elke keer weer is het fijn om te leren van elkaar en te durven delen in geloof en in gebed. We zijn afkomstig uit protestantse en RK-kerken.
U/jij bent van harte uitgenodigd in de Pelgrimskerk, Platboslaan 1, Haamstede.
De 2e donderdag van de maand (september t/m mei) van 10.00 tot 11.30 uur.

Leiding: Evert Hop
Plaats: Pelgrimskerk
Data/tijd: do 13/9, 11/10, 8/11, 13/12, 10/1, 14/2, 14/3, 11/4, 9/5, 10.00 uur
Info: Evert Hop, tel. 0111 461987, e-mail: ehop@zeelandnet.nl