PELGRIMSKERK HAAMSTEDE

Gereformeerde kerk
in de Westhoek van Schouwen-Duiveland


welkom

Pelgrimskerk

Commissies en
Werkgroepen


Agenda en Diversen

Adressen en Contact


waar vind ik ...... ?

 
 

DIACONIE - ZWO            ANBI gegevens        
Namen, tel. en of e-mail  klik hier  Mw. E. Hoogvliet-Groeneveld

Onder de taakgroep Diaconie-ZWO ressorteren het college van diakenen en ZWO.
(ZWO = Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking)

Opdracht
De taak van de diakenen is het bevorderen dat aan leden van de gemeente, alsmede aan anderen, niet gemeenteleden, die onder druk leven, van incidentele dan wel structurele aard, zowel in eigen omgeving als elders in de wereld, in navolging van Christus hulp en ondersteuning wordt verleend.

Met het oog daarop wekken zij de gemeenteleden op en rusten hen daarvoor toe dat ook zij in woord en daad zullen opkomen voor degenen die geen hulp hebben.

ZWO
De opdracht van de ZWO is de gemeente te stimuleren het werk van de Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking te steunen en erbij betrokken te blijven.
De missionaire taken binnen de  taakgroep ‘Diaconie en ZWO’ worden verricht door de ZWO.

Contact ZWO: Mw. E. Hoogvliet-Groeneveld