PELGRIMSKERK HAAMSTEDE

Gereformeerde kerk
in de Westhoek van Schouwen-Duiveland


welkom

Pelgrimskerk

Commissies en
Werkgroepen


Agenda en Diversen

Adressen en Contact


waar vind ik ...... ?

 
 

Ik wil iets met u delen !!!

IDENTITEIT…..WAAR PRATEN WE OVER?

In onze tijd van federatie en fusie valt regelmatig, te pas en te onpas, het woord “identiteit”.
In gemeenteberaden en in de wandelgangen is er altijd wel iemand die vertelt dat vooral de eigen identiteit van eigen gemeente behouden dient te blijven. Op een vraag  wat je eigenlijk bedoelt met “behoud van eigen identiteit”, komt vaak een vaag antwoord.
Zoals: in onze gemeente zien ze naar elkaar om. Waarop je de vraag kunt stellen: dus in andere gemeenten niet?
Of: onze gemeente heeft een eigen sfeer. Is die in andere gemeenten dan zo veel anders? Hoe weet je dat?

Je vraagt je af of die plotselinge belangstelling voor identiteit niet ingegeven wordt door angst, angst voor mogelijke verandering als vier gemeenten samen gaan in de nabije toekomst.
Natuurlijk, het is spannend.
Maar moet dat ons weerhouden om samen op weg te gaan?
Op pinkstermorgen gaf Ds. Jan Eikelboom o.a. duidelijk aan dat identiteit niet iets vaststaands is, zelfs niet bijbels.
In het Liedboek staat een prachtige canon:    

Geroepen om op weg te gaan
om op te staan, te reizen
naar een land dat God zal wijzen.

Abram die krijgt  de opdracht zijn land te verlaten en op reis te gaan. Hij doet het.
Waar naar toe? God mag het weten! Abram in ieder geval niet.  Wat een godsvertrouwen. Hij gelooft erin en beseft dat al gaande in deze zoektocht vol onzekerheden je mag vertrouwen dat alles goed komt.
Samen op weg, de ander ontmoeten, in gesprek gaan, geloven dat Hij met je meegaat.
Geloven in Geestkracht (een term die Jan Eikelboom in zijn preek gebruikte). Je inleven in de ander, waardoor de ontmoeting met de andere deel wordt van jezelf. Angst verdwijnt  dan en maakt ruimte voor liefde.
Zie “identiteit” als een nieuwe kans, niet als iets waar je je in terugtrekt, maar durf op weg te gaan, vertrouwend op de Geest die ons kan inspireren.

Wim Hack

 

 

 

 

 

Heeft u ook iets om te delen?

lees meer over deze rubriek