PELGRIMSKERK HAAMSTEDE

Gereformeerde kerk
in de Westhoek van Schouwen-Duiveland


welkom

Pelgrimskerk

Commissies en
Werkgroepen


Agenda en Diversen

Adressen en Contact


waar vind ik ...... ?

 
 

BEAMERTEAM

Ter ondersteuning van de eredienst wordt in onze gemeente gebruik gemaakt van een beamer. Na een jaar geëxperimenteerd te hebben
samen met een (papieren) liturgie, is vanaf 1 januari 2013 de liturgie volledig vervangen door een presentatie die geprojecteerd wordt met behulp van een computer en beamer. Beeldgebruik is van alle tijden en zeker ook binnen de kerk is beeldgebruik belangrijk geweest en heeft een rijke geschiedenis. Via een moderne variant komt het beeld opnieuw terug.
Belangrijke voordelen van het hulpmiddel van de ‘beamer’ is dat er tegemoet gekomen wordt aan visueel ingestelde mensen, laagdrempeliger is voor gasten, het binnenhalen van de ‘wereld’ in de kerk (foto’s, filmpjes), het creëren van een bepaalde sfeer met beelden, een afwisselender dienst en ten slotte een besparing in tijd en papier omdat er geen liturgie meer gemaakt/gedrukt hoeft te worden.
Overigens, de liturgie is niet volledig verdwenen – wekelijks zal er een grootletterliturgie gemaakt worden waarin uitsluitend de liederen opgenomen zijn. Deze liturgie is bij de ingang van de kerk mee te nemen en wordt via een netwerk van bezorgers bij mensen thuis bezorgd die de dienst via de kerktelefoon volgen.

Het gebruik van een beamer moet gezien worden als een hulpmiddel binnen tijdens de dienst – het is bedoeld voor:
Participatie in de gemeente (zingen, schriftlezing volgen); Voor de liederen geldt dat er ondersteuning is doordat notenbalken opgenomen zijn; de schriftlezingen kunnen getoond worden in elke vertaling.
Gemeente te informeren (activiteiten, gemeenteleven) - voorafgaand aan de dienst wordt de gemeente geďnformeerd over activiteiten vanuit en voor de gemeente voor de week die voor ons ligt maar ook over de inhoud van de dienst;
Het creëren van een bepaalde sfeer (tijdens een lied, koor, muziek)
Orde van dienst weergeven voorafgaand aan elk lied / schriftlezing

Inmiddels hebben
we ons als gemeente een ‘huisstijl’ eigen gemaakt, waarmee we proberen ondersteunend te zijn tijdens de dienst met een team van vrijwilligers die we onderscheiden naar ‘constructeurs’ en ‘bedieners’. De constructeurs hebben als taak de dienst in elkaar te zetten als was het een diaprojector – met behulp van een speciaal ontwikkeld computerpakket wordt wekelijks de dienst voorbereid. De bedieners hebben als taak om op zondag het systeem te bedienen en afzonderlijke dia’s te projecteren, dienstbaar aan de orde van dienst.
Contact: Jeroen Rotte, tel.
0111-652707

Beamteam leden:
Jeroen Rotte, Erna en Edwin van Wijk, Dirk van Harte en Mark Verton zijn de construteurs.
Anco Simonse, Nathan van der Neut, Jan Glaubitz en Jeroen Rotte zijn de bedieners.

Heeft u een bericht voor de beamer neem dan contact op met het 'beamteam' email: beamteam@*gkhaamstede.nl   neem e-mailadres over en verwijder *