PELGRIMSKERK HAAMSTEDE

Gereformeerde kerk
in de Westhoek van Schouwen-Duiveland


welkom

Pelgrimskerk

Commissies en
Werkgroepen


Agenda en Diversen

Adressen en Contact


waar vind ik ...... ?

 
 

Taakgroep JEUGDWERK

De jeugdouderling is het aanspreekpunt en onderhoudt contacten met de leiding van alle geledingen die werken met kinderen en jeugd binnen onze gemeente. Alle relevante jeugdzaken worden  ingebracht en besproken binnen de kerkenraad.

De jeugdactiviteiten worden waar mogelijk , verricht in samenwerking met de andere PKN-gemeenten in de Westhoek.

De belangrijkste activiteiten zijn:

- crèche ( 0-4 jaar) tijdens de erediensten
- kindernevendienst afgestemd op de eredienst van betreffende zondag gedurende een deel van
  de dienst ( groepen 1-8 basisschool)
- tienerkerk: eens per twee weken ( 12- 18 jaar) tijdens de eredienst.
- organiseren van jeugddiensten.

Terug naar Taakgroepen blad 1