PELGRIMSKERK HAAMSTEDE

Gereformeerde kerk
in de Westhoek van Schouwen-Duiveland


welkom

Pelgrimskerk

Commissies en
Werkgroepen


Agenda en Diversen

Adressen en Contact


waar vind ik ...... ?

 
 

Taakgroep EREDIENSTEN

Samenstelling
De taakgroep 'Erediensten' wordt gevormd door de werkgroep 'Liturgie' en door vertegenwoordigers van de werkgroepen 'Bijzondere diensten', 'Taizť-diensten' en 'Liturgisch bloemschikken', en de coŲrdinerend organist(e).
Informatie over de activiteiten van de diverse werkgroepen staat vermeld in Bijlage 6.1. van het beleidsplan.    (op deze site zijn de bijlagen niet opgenomen)
De Liturgiecommissie levert de voorzitter en vice-voorzitter van de taakgroep.
De taakgroep vergadert tweemaal per jaar (voor- en najaar). Aansluitend brengt de voorzitter cq vice-voorzitter schriftelijk verslag uit aan het moderamen.

Opdracht
De taakgroep moet de deelnemende werkgroepen en individuele vertegenwoordigers stimuleren in hun werk om daaraan, zo mogelijk, een extra dimensie te geven. Via de voorzitter cq vice-voorzitter is de taakgroep voor alle onder haar ressorterende werkgroepen de gesprekspartner van de kerkenraad.

Taken/werkwijze
De eind 2004 bij haar instelling door de kerkenraad aan de taakgroep meegegeven aandachtspunten waren de volgende:
-Bespreken van de voortgang in de werkgroepen en evaluatie van activiteiten.
-Inventariseren van (ook financiŽle) knelpunten en aanreiken van suggesties om deze op te lossen.
-Bespreken van ideeŽn die het werk van een of meer der groepen kunnen stimuleren en de beoogde verbreding cq. verdieping kunnen bewerkstelligen.
-Bespreken van vanuit de kerkenraad ontvangen suggesties dan wel richtlijnen in het licht van bovenstaande en/of door andere taakgroepen aangereikte suggesties.

Terug naar Taakgroepen blad 1