PELGRIMSKERK HAAMSTEDE

Gereformeerde kerk
in de Westhoek van Schouwen-Duiveland


welkom

Pelgrimskerk

Commissies en
Werkgroepen


Agenda en Diversen

Adressen en Contact


waar vind ik ...... ?

 

 

 

Struktuurgroep Jaarthema 

De Struktuurgroep Jaarthema is voortgekomen uit de Trektochtgroep.

De trektochtgroep kreeg dit voorjaar (2014) een doorstart. 
We kregen van de kerkenraad de volgende opdracht mee: “Creëer een thuis voor ieder die zich betrokken weet binnen onze gemeente”.
We hebben een drietal goede bijeenkomsten gehad, in een positief opbouwende sfeer, natuurlijk ook kritisch waar nodig, maar toch positief en toekomstgericht.

De trektochtgroep heeft een voorstel aangeboden aan het moderamen Ons voorstel is om met een jaarthema te gaan werken, waar alle groeperingen binnen onze gemeente aan meedoen.
Onze doelen zijn daarbij: verdieping, samenwerken, grotere betrokkenheid op elkaar, leren van elkaar op diverse niveau, creatief/verrassend omgaan met een thema.

Om goed te kunnen werken met een jaarthema is een goede communicatie met alle geledingen een vereiste. Wij willen dan ook naast een klein coördinerend team een structuurgroep waarin vertegenwoordigers van alle geledingen binnen de gemeente  samenkomen. Deze structuurgroep is de denktank bij de voorbereiding van het thema, stippelen de rode draad uit voor het hele jaar en activeren binnen hun geleding het actief bezig zijn met het thema. Binnen deze groep vinden ook de evaluaties plaats.

Contact: Ria de Graaf