PELGRIMSKERK HAAMSTEDE

Gereformeerde kerk
in de Westhoek van Schouwen-Duiveland


Welkom

Pelgrimskerk

Commissies en
Werkgroepen


Agenda en Diversen

Adressen en Contact


waar vind ik ...... ?

 

40 dagenkalender 2016

Veertigdagenkalender 2016

Al jaren verzorgde een vast team, bestaande uit Marijke Wessel, Ger van Dijk, Marijke van Reenen en ondergetekende de 40-dagenkalender, een initiatief van de oecumenische werkgroep Samen Vieren, waarin vertegenwoordigd zijn 4 protestantse kerken uit de Westhoek en de R.K. parochie Schouwen-Duiveland.

Het leek ons goed dat andere mensen het stokje zouden overnemen.
We hebben goed nieuws te melden.
Cindy te Ronde uit Haamstede heeft aangeboden het voortouw te nemen en de kalender 2016 met enkele medewerkers te verzorgen. Zo wordt de traditie voortgezet.
Het is gebleken dat er ieder jaar steeds weer grote belangstelling voor is.

Even iets over de inhoud. Gezocht is, zoals u gewend bent, naar “voor elck wat wils”.

 

 


De veertigdagentijd heeft oude papieren. Zo’n 1700 jaar geleden werd de periode van voorbereiding op het paasfeest bepaald op 40 dagen van vasten.

De kerk heeft deze dagen altijd gezien als een levenswijze die de mens in staat stelt zich te verheffen boven het alledaagse, naar God.

Bezinning, schuldbewustzijn, boetedoening als voorbereiding op het lijdensmysterie met Pasen.

De kalender begint met Aswoensdag en gaat door tot Pasen, elke dag een bladzijde waarin u een gedicht, een lied, een uitspraak of iets anders vindt.

Verder treft u een overzicht aan van de avondgebeden en de diensten in de Stille Week op diverse locaties.

 

Vanaf 24 januari is de kalender te koop in de kerk tegen kostprijs: € 2,00, exclusief eventuele verzendkosten.

Een waardevolle kalender voor jezelf, maar eveneens uitermate geschikt om er iemand een plezier mee te doen. Buren, familie, (klein)kinderen?

Vanaf bovengenoemde datum is de kalender  verkrijgbaar in de kerk, maar kan ook besteld worden bij Marijke Wessel, tel. 461407 of bij ondergetekende.

                                                                      

Wim Hack (0111 651708)