PELGRIMSKERK HAAMSTEDE

Gereformeerde kerk
in de Westhoek van Schouwen-Duiveland


welkom

Pelgrimskerk

Commissies en
Werkgroepen


Agenda en Diversen

Adressen en Contact


waar vind ik ...... ?

 
 
Vacature Predikant


Profielschets predikant Gereformeerde Kerk Haamstede
 

1
 

 

    De zondag is (misschien wel) het belangrijkste moment van de week, waarbij ontmoeting centraal staat, ontmoeting met God en met elkaar. Men komt voor inspiratie, bezinning en om samen te zingen en te vieren. Gemeenteleden voelen zich dan ‘thuis’.
 

2

 
In de eredienst is er – naast de traditionele vorm van vieren - ruimte om te variëren naar vorm en inhoud.. Wij vragen moed en lef om nieuwe wegen in te slaan. Niet liturgisch “vastgeroest”, maar door op een eigentijdse en enthousiaste manier  de kern van het geloof in God naar het hedendaagse te vertalen.
 
3
 
We zoeken een predikant voor een levendige gemeente, “waar veel kan”.
 
4
 

 

Inspireren en enthousiasmeren zijn kernwoorden van wat wij verwachten van een nieuwe predikant. Dit geldt voor allerlei activiteiten (ook nieuwe), waarbij de predikant zeker niet alles zelf hoeft te doen of overal bij moet zijn.
 
5


 
Wij zoeken een predikant die “met beide benen op de grond staat”, met een grote mate van maatschappelijke betrokkenheid. Er is in de maatschappij een toenemende behoefte aan aandacht en zorg. Het begrip “zorgzame kerk” is en lijkt van steeds groter betekenis, ook buiten de kerk.
 
6
 
De leeftijdsopbouw van de gemeente is zodanig dat er relatief veel ouderen zijn, maar toch ook nog ruim honderd leden tot 50 jaar. Wij zoeken daarom een predikant die samenbindend is, maar vooral ook  affiniteit heeft met het werk voor en onder jongeren / jonge ouders. Wij willen ons focussen op hen die de “toekomst van de kerk zijn”, mede door een doorlopend contact tot stand te brengen tussen school en kerk en dat in de viering laten terugkomen.Maar dat de predikant in het pastoraat oog heeft voor alle leeftijdsgroepen is natuurlijk evident.
 
7
 
Kennis van nieuwe ontwikkelingen, visie en ervaring op het gebied van werken met jongeren en jonge ouders strekt tot aanbeveling. Door het erbij betrekken van kinderen mag volgens ‘onze’ jonge ouders de dienst zo “bruisen” dat je vanzelf mee gaat doen. Ze hopen op een predikant, die hen inspireert, uitdaagt en vertrouwt en die samen met hen de uitdaging aan wil gaan jonge gezinnen meer bij onze gemeente te betrekken. Gebruik van moderne wijzen van communiceren (social media, beamer) is daarbij van belang.
 
8


 
Wij zijn ook een “toeristische” kerk. Naast 346 vaste gemeenteleden, telt onze kerk ca. 60 gezinnen van recreanten die sterk met ons verbonden zijn. Tijdens de zomermaanden zijn vele vakantiegangers aanwezig in de zondagse eredienst.. M.b.t. hen verwachten wij een goed gastheer- en gastvrouwschap.
 
9


 
Onze gemeente maakt deel van een federatie bestaande uit de Herv. Gemeente Burgh, Herv. Gemeente Renesse/Noordwelle, Protestantse gemeente Scharendijke en onze kerk. De federatie is een groeimodel naar fusie. Wij verwachten belangstelling en inzet m.b.t. dit proces. Daarmee samenhangend is bereidheid tot samenwerking met de andere predikanten noodzakelijk.

 

Naar Vacature