PELGRIMSKERK HAAMSTEDE

Gereformeerde kerk
in de Westhoek van Schouwen-Duiveland


welkom

Pelgrimskerk

Commissies en
Werkgroepen


Agenda en Diversen

Adressen en Contact


waar vind ik ...... ?

 
 
Vacature Predikant

 
 

De Protestantse gemeente i.w. “Schouwen aan Zee” - een PKN gemeente in een mooie badplaats -  zoekt een inspirerende predikant.

                       Predikant M/V, 70- 80%.formatie

De Gereformeerde Kerk Haamstede, deel van de te vormen Protestantse Gemeente is een levendige gemeente met actieve en betrokken leden. Ontmoeting staat centraal, met God en met elkaar. Onze leden komen naar de Pelgrimskerk voor inspiratie, bezinning en om samen te zingen en te vieren. Gemeenteleden – en de vele (recreatie-) gasten- ervaren de kerk / de gemeente als een plek, waar men zich thuis voelt en waar aandacht is voor elkaar.   

Vanwege vervroegd emeritaat van de vorige predikant is de gemeente vacant vanaf 1 sept. 2017.

 Wij zoeken een predikant(e), die:

-   als voorganger Gods woord vertaalt naar het leven van vandaag.
Die zorgt voor een eigentijdse prediking, met aandacht voor de actualiteit.          We vragen om bezieling en inspiratie tijdens de dienst en tijdens andere bijeenkomsten. Er is een wederkerige beweging tussen het Woord en ons leven. 
Hij
/ zij heeft oog voor zowel inhoud als vorm van de eredienst.

-   als pastor midden in de gemeente staat en werkt vanuit zijn/ haar hart.
We vragen om betrokkenheid en aandacht voor jong en oud, met vooral focus op jongeren en jonge ouders
.  

-   zich realiseert dat in een veranderende maatschappij soms ook van de kerk gevraagd wordt om een andere opstelling. We vragen om moed en lef om samen met ons eventueel nieuwe wegen in te slaan en te experimenteren met andere vormen van kerk-zijn. 

-   met ons de blik ook naar buiten richt door middel van missionaire activiteiten en diaconale projecten.

-   bereid is ook actief te zijn buiten de kern Haamstede, nu wij samen met drie andere kerken in de Westhoek van Schouwen bezig zijn met de afronding van een fusieproces. En die na de fusie ook bereid is zich in te zetten bij de opbouw van de nieuw gevormde gemeente.

 

Wat bieden we u:

    -   een predikantsplaats voor 70 of 80% (in overleg)

-   een actieve (streek-) gemeente, met 340 leden en ca.100 gastleden; in een prachtig recreatiegebied in de Kop van Schouwen.

-   een gemeente, die voor het grootste deel drijft op vele enthousiaste vrijwilligers, die veelal zelfstandig opereren.

-   een functioneel, modern kerkgebouw, met geschikte ruimtes voor velerlei activiteiten.

-   prima huisvesting, met een aparte studeerkamer, in de nabijheid van het kerkgebouw.
 

Heeft u interesse? Wij sturen u graag meer informatie toe, met daarin o.a. een profielschets, een schets van de gemeente en het beleidsplan. Informatie is ook te vinden op de website (www.gkhaamstede.nl).

Voor inhoudelijke vragen over de vacature en de gemeente kunt u contact opnemen met het praesidium van de beroepingscommissie:

Liesbeth Landman, tel. 0111-653412. Email: landvalk@gmail.com
Adres: Hogezoom 98, 4328EL Burgh-Haamstede

Willie van der Wal, tel. 0111-652420. Email: koopwal@outlook.com
Adres: Hogeweg 36, 4328PE Burgh-Haamstede

Wij zien uw reactie met c.v. gaarne tegemoet voor 25 april.

 


Naar Profielschets